Digesvalesang

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ABF DIGESVALEN

Digesvalesangen

DIGESVALE sangen

1. Mel: Se det summer af sol…

Se det summer af liv her på vejen

Digesvalerne mødes til fest

også børnene delta’r i legen

og din nabo er også med som gæst

Vi har alle det tilfælles

at vi lever vort liv på hver parcel

og et fællesskab kan nu fortælles

ser vi blomstre for alle og os selv

(lissie marie trust nr. 18. 2008)

2. Mel: Sneflokke kommer vrimlende…

Så kommer alle vrimlende

fra alle huse stimlende

så festen bliver svimlende

vor’Digesvale fest

og sangen her - slår tonen an

til næste år vi ønske kan

lidt flere vers fra alle mand

til Digesvale sang

(lissie marie trust nr.18, 2008)

3. Mel.: Den blå anemone…

Et år er gået siden

Vi mødtes her for første gang

Til Digesvalefesten

Og kig jer nu omkring

Og se hvor smukt de haver står

En bøgehæk, Et blomsterflor

Oasen for os alle

for unge og for gamle

I harmoni vi bor

(leif trust nr.18, 2008)

4. Mel. Jeg har min hest…

I dag vi alle fester på Digesvalevej

For alle vil vi gerne hold’ sammen på vor’ vej

Ja, vi vil grille vi vil feste

- og alle vil vi gør’ vort bedste

Ja, vi vil grille vi vil feste

- og alle vil vi gør’ vort bedste

(Bente nr. 6 og René nr. 8, 2010)

5. Mel: Diggiloo Diggiley...

Diggeloo Diggeley

fest på Digesvalevej

Vi har ventet siden sidste år

på at vi igen sku´ mødes

og fejre det med en tår.... SKÅL

Det er dig, Det er mig

det er Digesvalevej

Det er stedet hvor vi har det godt

stedet hvor vi alle trives

og hækkene, vokser flot! ( sidste linie er dedikeret til Leif )

( Tine og Thomas. nr 2 - 2011)

6. Mel.: Det hammer hammer fedt...

Det´Digesvalevej

en vej for dig og mig

Naturen den er go´

og så´der fred og ro

undtagen når vi fester

for så´vi vilde gæster

nu er der end´lig sommerfest igen

Vi holder sommerfest

med smil på hver en gæst

maden den er fin

og vi får drukket vin

festen varer længe

og vi vil sikkert glemme

hvordan vi finder hjem i sikker havn

( Tine og Thomas nr 2 - 2012 )

---------

 

HVEM MELDER SIG TIL AT LAVE ET VERS I 2013???

Verset afleveres til lissie i nr. 18

---------

37. Mel: Pomp and Circumstance.

Det var sangen af alle

sammensat potpourri

vi til alle vil si' at

håber I det ku' li'

Og nu er det vi mener

Skål dog for dig og mig

Vejen som os forener

Digesvalevej

Vejen som os forener

Digesvalevej

(lissie marie trust nr.18, 2008)

 

 

ABF DIGESVALEN • DIGESVALEVEJ • 8541 STUDSTRUP • INFO@ABFDIGESVALEN.DK

DENNE HJEMMESIDE ER UDARBEJDET AF LISSIE MARIE TRUST +45 2374 9886